Innspill fra enkeltpersoner og foreninger

Utgifter til reguleringstannlege for barn
Gro Monefeldt Winje 18.5.2018.

Hvem har mest å tape på å vente
Kari Fossen 20.4.2018.

Arbeidets betydning for helse
Jørn Holm 20.4.2018.

Tannhelse relatert til apikal periodontitt
Norsk Endodontiforening ved Ole Iden 27.3.2018.

Samlet innspill om fordeling av midler i tannhelsetjenesten
Lars Martin Berg, Eivind Bodal, Øystein Fredriksen, Mona Gast, Øyvind Skjeldal og Ali Haghighi Zadeh 20.3.2018.

Tannhelsetjenester fritt valg for alle
Øyvind Simonsen 24.1.2018.

 

Innspill fra organisasjoner/virksomheter

Sjeldne diagnose og prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser ved Stein Are Aksnes 13.4.2018.

Legemiddelutfordringer og prioriteringskriterier
Apotekforeningen ved Per T. Lund 9.4.2018.

Nasjonale kriteria viktig for rettferdig helsetjeneste
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal ved Rolf Bjørseth 26.4.2018

 

Fra innspillsmøte 18. april 2018