2017

16. juni – Oslo

 • Mandatet | Bent Høie og Aud Blankholm
 • Utvalgets arbeid | Aud Blankholm

31. august – Gardermoen

 • Verdigrunnlaget i den norske helsetjenesten | Reidun Førde
 • Juridisk rammeverk for prioritering | Atle Gøhtesen
 • Regelverk i tannhelsetjenesten | Hege Østlyngen
 • Alvorlighet, nytte og ressurs – en innføring | Jon Magnussen

16. oktober 2017 – Bergen

 • Innlegg fra Bergen kommune om forebyggende helsearbeid og prioriteringsutfordringer | Harald Schjelderup, Vigdis Gåskjenn, Nina Mevold mfl.
 • Passer dagens prioriteringskriterier i den kommunale helse- og omsorgstjenesten? | Ole Frithjof Norheim

16. november – Trondheim

 • Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten – utfordringer, muligheter og prioriteringer |Tor Åm og Helge Garåsen
 • Samhandling psykisk helse og rus – muligheter og utfordringer med vekt på prioritering | Trond Hatling
 • Fastlegens portvokterrolle – en innføring | Petter Brelin

7. desember – Oslo

 • Bruk av prioriteringskriteriene for forebyggende tiltak i kommuneneTrygve Ottersen
 • Strategi for god tannhelse hos barn 0 –18 år. Erfaring fra Hedmark. Forebyggende helsearbeid er god samfunnsøkonomi |Claes T. Næsheim
 • Alvorlighets- og nyttekriteriet i et forebyggende perspektiv | Jon Magnussen

 

2018

Møteplan – oppdateres etterhvert med dagsorden og evt. innledere.

18. januar – Oslo

15. og 16. februar – Bodø

15. mars – Oslo

25. og 26. april – Stavanger

6. og 7. juni – Oslo

23. og 24. august – Oslo

20. og 21. september – Oslo

25. og 26. oktober – Kristiansand

22. og 23. november

 

Hva er utvalgets mandat?

Hvem sitter i utvalget?

Veileder for utvalgsarbeid i staten (2007)