Målet med utvalget er å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering.

Utvalget ledes av Aud Blankholm, og har derfor fått navnet Blankholmutvalget.

Etter 1. oktober 2018 kan ikke utvalget behandle flere innspill.