Målet med utvalget er å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering.

Utvalget ledes av Aud Blankholm, og har derfor fått navnet Blankholmutvalget.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakte mandatet til utvalgsleder Aud Blankholm juni 2017, og ønsket utvalget lykke til med et viktig arbeid (foto; Per Aubrey B. Tenden, HOD).

Send innspill til utvalget

Les innkomne innspill