Innspill fra enkeltpersoner og foreninger

Utgifter til reguleringstannlege for barn
Gro Monefeldt Winje 18.5.2018.

Hvem har mest å tape på å vente
Kari Fossen 20.4.2018.

Arbeidets betydning for helse
Jørn Holm 20.4.2018.

Tannhelse relatert til apikal periodontitt
Norsk Endodontiforening ved Ole Iden 27.3.2018.

Samlet innspill om fordeling av midler i tannhelsetjenesten
Lars Martin Berg, Eivind Bodal, Øystein Fredriksen, Mona Gast, Øyvind Skjeldal og Ali Haghighi Zadeh 20.3.2018.

Tannhelsetjenester fritt valg for alle
Øyvind Simonsen 24.1.2018.

 

Innspill fra organisasjoner/virksomheter

Fri tannbehandling
Sandnes kommune ved Steinar Trefjord 5.7.2018

NSFs innspill Blankholmutvalget
Norsk Sykepleierforbund ved Eli Gunhild By og Jarle Grumstad 25.6.2018

Innspill til Blankholmutvalget om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Rådet for psykisk helse ved Tove Gundersen 28.5.2018.

ROK innspill Blankholm-utvalget fra TkS
Regionalt odontologisk kompetansesenter TkS ved Jan Ingve Helvig 25.5.2018.

ROK-innspill til Blankholm-utvalget fra Rogaland og Hordaland
Regionale odontologiske kompetansesentra Tannhelse Rogaland og Hordaland  ved Jan Ingve Helvig 25.5.2018.

Sjeldne diagnose og prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser ved Stein Are Aksnes 13.4.2018.

Legemiddelutfordringer og prioriteringskriterier
Apotekforeningen ved Per T. Lund 9.4.2018.

Nasjonale kriteria viktig for rettferdig helsetjeneste
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal ved Rolf Bjørseth 26.4.2018.

 

Fra innspillsmøte 18. april 2018

 

Innspill om relevante artikler

Eldercare policies in Scandinavia between 1993 and 2014: increased facilitation of family caregiving?

Christine Thokle Martens 14.5.2018.