Vi har ikke anledning til å bekrefte mottakelse eller besvare enkeltinnlegg. Innleggene legges frem fortløpende for utvalgets medlemmer i forbindelse med møter i utvalget.
Informasjon om konkrete prioriteringssaker i helse- og omsorgstjenesten eller tannhelsetjenesten, kan ikke gis til utvalget.

Utvalget kan ikke håndtere henvendelser knyttet til enkeltpasienter eller -brukere.

Etter 1. oktober 2018 kan ikke utvalget behandle flere innspill.