Møtet holdes i Oslo 6. og 7. juni, se dagsorden under møter i utvalget.