Dagens Medisin 13.12.2018
Vil bruke samme kriterier som i sykehusene – men vektlegger livsmestring

Bergen kommune 13.12.2018
Nybrotsarbeid foreslår prioriteringer i helse og omsorg

Delta 13.12.2018
Blankholmutvalget: Slik skal det prioriteres innenfor tannhelsefeltet

Norsk Sykepleierforbund 13.12.2018
Mestring er målet

Den norske legeforening 13.12.2018
Historisk om prioritering i kommunene

Den norske tannlegeforeningen 14.12.2018
Blankholmutvalget har levert sin utredning om prioriteringer

Dagens Medisin ved Anne Hafstad 14.12.2018
De vanskelig prioriteringene

Tidsskrift for Norsk psykologforening ved Bjørnar Olsen 1.1.2019
Tjenesterang 

Tidsskrift for Norsk psykologforening ved Bjørnar Olsen 17.1.2019
Sykkelvei, sykehjem eller lavterskeltilbud?

Rådet for psykisk helse ved Tove Gundersen 21.3.2019
Når alt er viktig