Fra Apotekforeningen har Blankholmutvalget mottatt innspill om Legemiddelutfordringer og prioriteringskriterier

Les alle innspillene her.