Fra tannlege Gro Monefeldt Winje har Blankholmutvalget mottatt innspill om Utgifter til reguleringstannlege for barn

Les alle innspillene her.