Se utvalgsleder Aud Blankholm presentere og overlevere NOUen til statsrådene Bent Høie og Åse Michaelsen på regjeringen.no

Blankholms presentasjon

NOU 2018:16 Det viktigste først
Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester