Prioritering | Dagens Medisin (03/2019)

Uunnværlig prioritering | Oddvar Førland, Tidsskrift for omsorgsforskning (02/2018)

Styringstiltak og rettferdighet i helse- og omsorgstjenesten: samspill og spenning | Kristine Bærøe, Tidsskrift for omsorgsforskning (02/2018) Kristine Bærøe

Hvem må ut? | Bjørn Kvaal, Tidsskrift for omsorgsforskning (02/2018)

Antall kroniske sykdommer og persontilpassing bør ligge til grunn for prioriteringer i kommunale helse- og omsorgstjenester | Anders Grimsmo, Tidsskrift for omsorgsforskning (02/2018)

Prioriteringer i pleie- og omsorgssektoren – diskrimineres eldre? | Heidi Gautun, Tidsskrift for omsorgsforskning (02/2018)

Prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten – fremtidens viktigste diskusjon? | Benedicte Løseth, Tidsskrift for omsorgsforskning (02/2018)

Prioritering av tannhelse i statsbudsjettene | Carl Christian Blich, Den norske tannlegeforeningens Tidende (07/2018)

Kriteriene for prioritering må brukes | Dagens Medisin (31. mai 2018)

Det kan koste mer enn det smaker  | Dagens Medisin (15. mai 2018)

Rådyr tannregulering: – Ingen lovlige måter å stoppe det på | NRK (16. april 2018)

Legene går til kamp mot unødvendige undersøkelser | Dagens Medisin (12. mars 2018)

Tannhelse for alle?Per Botolf Maurseth, Agenda Magasin (21. jan 2018)

Munnhelse er også helse  Dagsnytt 18 (2. jan 2018)

Munnhelse er også helse Janicke Liaaen Jensen, Dagbladet (2. jan 2018)

Frykter lang ventetid for dem med tannlegeskrekk  | Dagsnytt 18 (19. des 2017)

Det viktigste først |Carl Christian Blich, Den norske tannlegeforeningens Tidende (10/2017)

Prioritering og finansiering |Camilla Hansen Steinum, Den norske tannlegeforenings Tidende (08/2017)

Ulikhetens mange ansikter | Ole Frithjof Norheim, Dagens Medisin (april 2017)